Publicat în Combaterea dăunătorilor

În agricultura modernă, mana cartofului nu mai este o necunoscută. Toți fermierii includ în tehnologie fungicidele pentru controlul bolii și respectă un program de management al rezistenței. Atenția trebuie acordată atât asupra aparatului foliar, cât și a tuberculilor care, purtători ai bolii, pot infecta și celelalte organe ale plantei. Fungicidul PRESIDIUM® prezintă cea mai rapidă acțiune preventivă pentru controlul patogenului. Aplicat în combinație cu BANJO 500 SC, PRESIDIUM® oferă unul dintre cele mai înalte grade de protecție în prevenirea manei la cartof (4,2 puncte conform Euroblight 2020).

După primul pas necesar, al siguranței împotriva dăunătorilor de sol controlați cu insecticidul COLUMBO® 0,8 MG, următoarele măsuri au drept scop combaterea patogenilor și susținerea producției în parametri optimi.

Mana (Phytophthora infestans) – vechiul inamic al culturii de cartof

În agricultura modernă, mana cartofului nu mai este o necunoscută.

Toți fermierii includ în tehnologie fungicidele pentru controlul bolii și respectă un program de management al rezistenței. Atenția trebuie acordată atât asupra aparatului foliar, cât și a tuberculilor care, purtători ai bolii, pot infecta și celelalte organe ale plantei.

PRESIDIUM®. Combate mana, oferă protecție tuberculilor

Fungicidul PRESIDIUM® prezintă cea mai rapidă acțiune preventivă pentru controlul patogenului. Este recomandat în doză de 1 l/ha, de la faza de rozetă, până la finalul dezvoltării tufelor de cartof, de cel mult 5 ori pe sezon. Performanța lui se datorează acțiunii sinergice a două substanțe active de ultimă generație:

  • Zoxamida (180 g/l) acționează mai timpuriu comparativ cu alte produse, prin blocarea rapidă a sporilor patogenului. Acțiunea se petrece atât la nivelul frunzei și tulpinii, cât și a tuberculului de cartof, zoxamida formând o barieră împotriva zoosporilor ce pot afecta tuberculii. Zoxamida este una dintre foarte puținele substanțe active cunoscute care protejează tuberculul de mană.
  • Dimetomorf (180 g/l), pătrunde translaminar, prin suprafața foliară, asigurând protecția întregii frunze din interior. Dimetomorf stopează creșterea sporilor, fixarea acestora de organele plantei, cărora le blochează accesul în frunză.

Aplicat în combinație cu BANJO 500 SC, PRESIDIUM® oferă unul dintre cele mai înalte grade de protecție în prevenirea manei la cartof (4,2 puncte conform Euroblight 2020).

BANJO 500 SC. Protecție de ultimă generație împotriva manei la cartof

Banjo 500 SC este un fungicid cu acțiune de contact și efect antisporulant, cu activitate reziduală parțială pentru prevenirea manei. Substanța activă este fluazinam (500 g/l), ce protejează frunzele prin stoparea germinării și a producerii de spori. Un aspect remarcabil al acestui produs este riscul scăzut de apariție a tulpinilor rezistente. Pentru o acțiune cât mai eficientă, primul tratament cu Banjo 500 SC la cartof trebuie să fie efectuat timpuriu, până la închiderea rândurilor, în doză de 0,3 – 0,4 l/ha. Scopul acestei aplicări este de a permite produsului să ajungă și pe sol, astfel că plantele vor fi protejate împotriva sporilor aflați și pe sol.

Producții mai mari, de calitate mai bună

Calitatea solului are un rol important în dezvoltarea elementelor de producție. Pentru un procentaj cât mai mare de tuberculi de calitatea I, biostimulatorii aplicați în momente cheie sunt esențiali.

AMALGEROL® ESSENCE. Tuberculi bine dezvoltați, cu beneficii asupra solului

Biostimulatorul Amalgerol® Essence susține o dezvoltare radiculară puternică și activează viața microbiană în sol. Carbonul organic din produs ajută la descompunerea resturilor vegetale din sol, mărește capacitatea acestuia de a reține apa și sprijină disponibilizarea nutrienților pentru plante.

Aminoacizii și antioxidanții sunt substanțe produse în mod natural de plante, care ameliorează răspunsul la stres și cresc toleranța în situațiile nefavorabile. Produsul suplimentează aceste substanțe care susțin sistemul imunitar al plantelor și ajută la repararea rapidă a țesuturilor afectate.

Amalgerol® Essence reduce stresul cauzat de erbicide (ex. s.a. metribuzin) asupra plantelor de cultură și, drept urmare, plantele își reiau dezvoltarea. Fitotoxicitatea poate apărea în numeroase situații: o cantitate prea mare de erbicide rămase în sol, contaminarea tuberculilor în timpul depozitării (din care rezultă plante deformate), utilizarea unui erbicid neselectiv sau a unei doze prea ridicate. Același efect de recuperare rapidă poate fi observat și în cazul plantelor afectate de grindină.

Produs 100% organic, biodegradabil și fără organisme modificate genetic, Amalgerol® Essence poate fi aplicat în doze de 2-3 l/ha la intervale de 10-14 zile de la răsărire și până la maturarea completă a tufei.

Artis® WP. Producție dintr-o clasă superioară

Stimulatorul de creștere microbiologic Artis® WP are ca substanță activă conidii ale ciupercii Arthrobotrys oligospora. Odată încorporată în sol, aceasta proliferează și creează un mediu neprielnic pentru nematozi sau viermi sârmă (Agriotes spp.). Un beneficiu special pentru cultura de cartof: produsul ajută dezvoltarea radiculară, determinând formarea unui procent mai mare de tuberculi de categoria I. Produsul Artis® WP acționează optim atunci când temperatura solului are 12-22 °C, iar umiditatea solului atinge 60-70%. Se aplică înainte de plantare, în doză de 1,5 – 3 kg/ha. Se va avea în vedere indicația de utilizare care specifică obligativitatea curățării echipamentelor de pulverizare înaintea folosirii produsului Artis® WP, mai ales atunci când prezintă urme de fungicide.

Citiți și interviul cu fermierul Cosmin Mirică: „Poate la un moment dat mana a fost cea mai mare problemă a cartofului, dar acum e o problemă rezolvată”

Mergi la schema tehnologică

Referințe dăunători

Mana cartofului

Phytophthora infestans

Viermele sârmă

Agriotes spp.

Ai nevoie de consultanță de specialitate?