Descrierea agentului dăunător

Cloroza marginilor frunzelor.