Descrierea agentului dăunător

Se manifestă pe toate frunzele prin cloroza inter-nervurală.