Descrierea agentului dăunător

Cloroză galbenă internervurală pe frunzele tinere.