Publicat în Creșterea productivității

Fertilizarea foliară îndeplinește 2 roluri: acela de a preveni și cel de a corecta deficiențele de sulf, bor și alți macro și micronutrienți în plantă. Motivul este că echilibrul microelementelor la rapiță, în acest caz, nu ajută doar la obținerea unor elemente de producție în parametri optimi (număr de boabe pe silicve, MMB etc), dar determină și un comportament mai bun al plantelor în cazul unui stres abiotic (secetă, arșiță, îngheț târziu) și o rezistență superioară la boli.

Fertilizanții foliari recomandați în această perioadă, WUXAL BORON PLUS și WUXAL SULPHUR, impulsionează dezvoltarea radiculară și intensifică fotosinteza, oferind plantelor de rapiță aportul optim de bor și de sulf, 100% asimilabile și disponibile.

Managementul sulfului și borului în primăvară – importanța fertilizării foliare

Fertilizarea foliară îndeplinește 2 roluri: acela de a preveni și cel de a corecta deficiențele de sulf, bor și alți macro și micronutrienți în plantă. Motivul este că echilibrul microelementelor la rapiță, în acest caz, nu ajută doar la obținerea unor elemente de producție în parametri optimi (număr de boabe pe silicve, MMB etc), dar determină și un comportament mai bun al plantelor în cazul unui stres abiotic (secetă, arșiță, îngheț târziu) și o rezistență superioară la boli.

Eficacitatea tratamentelor depinde, în primul rând, de calitatea formulării, pe lângă respectarea momentelor de aplicare și a dozelor. Alegerea produselor trebuie să țină cont de mecanismele naturale de absorbție și de translocare ale sulfului, respectiv borului, în plantă. Adjuvanții specifici gamei WUXAL ajută plantele de rapiță să absoarbă atât elementele imobile (de exemplu borul) sau cu mobilitate limitată (sulful), pe lângă cele mobile (N, P, K, Mg). Mobilitatea sau imobilitatea elementelor minerale influențează capacitatea plantelor de a le absorbi radicular și de a le utiliza, iar fertilizarea foliară facilitează absorbția nutrienților în plantă la nivel optim, indiferent de natura acestora (elemente mobile sau imobile).

De ce este important borul 100% asimilabil pentru rapiță

Într-un articol anterior, am prezentat faptul ca una dintre caracteristicile esențiale ale culturii de rapiță este cerința ridicată de bor, mai ales că specialiștii au constatat în ultima perioadă reducerea producției de rapiță în Europa și alte regiuni de pe glob (Canada, China), ca urmare a problemelor cauzate de carența de bor. La rapiță, simptomele deficienței de bor sunt inhibarea dezvoltării radiculare, internoduri scurte și aspect firav al plantei, apex cu leziuni, foliaj deformat și casant, avortarea florilor și, drept urmare a acestora, scăderea producției cantitative și calitative.

Carenta de bor la rapita
Deficiență de bor la rapiță, sursa foto: Bergmann, Jena

Borul susține integritatea membranei celulare și dezvoltarea pereților celulari, influențează permeabilitatea, diviziunea celulară, îmbunătățește transportul zaharurilor, metabolismul carbohidraților și sinteza auxinelor. Este vital pentru țesuturile vegetale cu o creștere intensivă, având rol în dezvoltarea sistemului radicular și în creșterea tubului polinic, îmbunătățind calitatea polenului și, implicit, crescând fertilitatea plantelor.

Beneficiile utilizării WUXAL BORON PLUS la rapiță

Acest fertilizant foliar înglobează o tehnologie de ultimă generație. În afară de bor, WUXAL BORON PLUS susține nutriția rapiței cu un aport suplimentar de azot, fosfor și microelemente, dintre care cele cationice sunt chelatate cu EDTA (nu formează compuși insolubili).

Sursa borului este acidul boric, cu masă molară mică, astfel încât acest element este asimilat de către plante în proporție de 100%, comparativ cu alte formulări - de exemplu, bor-etanolamina are masa molară aproape dublă, din cauza căreia absorbția substanțelor prin stomate nu este completă.

Produsul îmbunătățește absorbția radiculară a azotului din sol și ajută la asimilarea fosforului în frunze în primăverile cu temperaturi scăzute sau în perioadele de secetă. Drept urmare, plantele de rapiță obțin toleranță superioară la îngheț și la stres hidric.

La rapiță, tratamentul cu WUXAL BORON PLUS aplicat la timp înseamnă plante viguroase, puternice, care generează un număr mare de flori cu polen viabil, conducând la obținerea unei cantități ridicate de semințe sau boabe, de calitate superioară, cu un conținut ridicat de ulei și MMB mare.

Modul de aplicare al WUXAL BORON PLUS la rapiță

Se recomandă un tratament în doză de 2,25 l/ha, primăvara foarte devreme (în cazul în care nu a fost efectuat înainte de vernalizare). Dacă programul tehnologic include și al doilea tratament, acesta se poate aplica înainte de alungirea tijei florale, iar doza se poate ajusta între 1,75 – 2,25 l/ha.

WUXAL BORON PLUS reduce duritatea apei din soluția de tratat, astfel încât poate fi utilizat în apă cu duritatea de până la 40° dH. Un alt diferențiator față de bor - etanolamină este că WUXAL BORON PLUS nu diminuează eficacitatea insecticidelor, produsul având compatibilitate excelentă cu majoritatea produselor de protecția plantelor.

Sulful la rapiță – garanția calității și productivității

Tot într-un articol anterior, specialiștii Kwizda Agro au detaliat de ce sulful este indispensabil rapiței de toamnă. Rapița prezintă o concentrație mare de sulf în țesuturi și semințe, prezentând o cerere deosebit de mare de sulf în raport cu potențialul său de producție. Deficiențele de sulf la această cultură sunt tot mai răspândite; printre cauze, se numără: practicile intensive și utilizarea pe scară largă a hibrizilor cu potențial ridicat de producție, scăderea cantității de sulf din atmosferă (prin măsurile de stopare a poluării) și mineralizarea redusă a sulfului din materia organică prezentă în sol.

Carenta de sulf rapita
Deficiență de sulf la rapiță (stânga), sursa foto: IPNI

Sulful este un element foarte mobil în sol, cu precădere în cel sărac în materie organică, fiind predispus la levigarea pe profilul de sol. În plantă are mobilitate limitată, de aceea deficiența de sulf apare pe vârfurile de creștere, a căror dezvoltare stagnează. Acestea prezintă un aspect decolorat, de la verde deschis la galben spălăcit, chiar cu nuanțe roșiatice sau vineții. Frunzele afectate sunt mai mici și mai înguste. Florile sunt deformate, decolorate, iar înflorirea este redusă. Planta generează un număr redus de silicve, cu boabe în cantitate scăzută și MMB mic.

Importanța aplicării WUXAL SULPHUR la rapiță

WUXAL® SULPHUR este fertilizantul foliar cu cea mai mare concentrație de sulf, azot și microelemente complet dizolvate, puternic chelatate. Conține trioxid de sulf (SO3), 100% solubil în apă și disponibil plantelor. Față de sulful elementar, disponibilitatea SO3 pentru plante nu depinde de temperatură, umiditate sau perioadă de descompunere și nu acidifiază solul. Aplicat în doză de 3-5 l/ha în fenofaza de alungirea a tulpinii, produsul crește eficacitatea fertilizanților de sol pe bază de azot și determină obținerea unor producții de calitate superioară (conținut mare de ulei, MMB etc). Mixul azot – sulf din compoziție este util pentru sinteza proteinelor și aminoacizilor, care stau la baza unor elemente de producție superioare calitativ.

WUXAL® SULPHUR completează necesarul de sulf care nu poate fi preluat radicular din sol, avantaj important la desprimăvărare, când plantele sunt slăbite după perioada de vernalizare, iar sistemul radicular necesită un impuls nutritiv pentru restartul în vegetație.

Referințe dăunători

Carență de bor rapiță

Carenta de sulf rapiță

Ai nevoie de consultanță de specialitate?