Descrierea agentului dăunător

Carența de Mangan se maniferstă prin îngălbenirea frunzelor bătrâne.