Descrierea agentului dăunător

Cloroza și necroza până la moartea punctelor de creștere.