Descrierea agentului dăunător

Se manifestă mai întâi pe frunzele tinere și vârfurile de creștere. Frunzele rămân mici.