Descrierea agentului dăunător

Simptomele apar în principal la vârfurile de creștere: cloroza, marmorarea sau uscarea frunzelor.