Descrierea agentului dăunător

Se manifestă începând cu frunzele tinere, prin cloroza marginii acestora.