Descrierea agentului dăunător

Infecția se instalează pe frunze sau pe tulpină dar, în caz de atac sever, toată căpățâna este acoperită de un putregai apos însoțit de o pâslă albă. Pe țesuturile afectate se dezvoltă scleroți negri ce reprezintă fructificațiile ciupercii. Țesuturile atacate se înmoaie și se brunifică. Ciuperca rezistă pe timpul iernii, sub formă de scleroți.

Articole utile