Publicat în Combaterea dăunătorilor

Trichoderma asperellum, ingredientul activ din XILON, are capacitatea de a lupta împotriva fungilor dăunători, printre care și Fusarium, atât prin mijloace fizice – creând o barieră împotriva acestora -, dar și prin mijloace chimice, enzime ce afectează stabilitatea pereților celulari ai patogenilor, dezvoltarea, viabilitatea scleroților, dar și substanțele secretate. Spre exemplu, fenolii secretați de Trichoderma asperellum reduc puternic sinteza de micotoxine. Drept urmare, prezența ciupercilor dăunătoare are un impact redus în evoluția culturii de porumb și în calitatea recoltei.

Schimbările climatice și unele practici agricole, cum este monocultura, au avut drept efect intensificarea atacurilor de Fusarium spp., unul dintre cei mai temuți patogeni, care afectează între 25 și 50% dintre producțiile anuale de porumb la nivel global, prin contaminarea recoltelor cu micotoxine.

Fungicidul biologic XILON, o inovație care are la bază ciuperca Trichoderma asperellum, este omologat ca produs de protecție a plantelor, cu patru mecanisme de acțiune împotriva patogenilor, fără risc de apariție a rezistenței, și, în plus, cu efect demonstrat privind reducerea nivelului de micotoxine. Mai mult, Comitetul de acțiune pentru rezistența la fungicide (FRAC) a decis încadrarea produsului într-o clasă separată la categoria sa.

XILON - Formulare îmbunătățită pentru acțiune antifungică mai puternică

Noua tehnologie pentru optimizarea procesului de activare a organismelor biologice din compoziția produsului este nucleul nutritiv de sucroză. Pe scurt, acesta acționează ca un catalizator pentru T. asperellum, prezentă în concentrație ridicată în XILON, 1x107 unități formatoare de colonii per gram (CFU/g). Ciuperca, trezită la viață de umiditatea din sol, consumă nucleul nutritiv, după care manifestă o dezvoltare foarte rapidă, iar procesul de creare a micorizelor va fi mai sigur și mai energic. Drept urmare, această nouă tehnologie are efect “booster”, de accelerare a colonizării rizosferei, în urma căreia XILON susține sănătatea culturii, mobilizează nutrienții din sol, crește capacitatea radiculară de explorare a apei și elementelor utile din sol.

Modul de acțiune al Xilon

Trichoderma vs Fusarium. O luptă în care XILON câștigă.

Micotoxinele* reprezintă un metabolit produs de Fusarium, atât în timpul dezvoltării, cât și a depozitării. Infecția cu Fusarium afectează porumbul, cerealele (în general), cu impact negativ în calitatea recoltei: consumate de animale sau de oameni, aceste substanțe sunt periculoase pentru sănătate, cu efecte acute sau cronice. Există mai multe tipuri de toxine secretate de Fusarium, dintre care amintim: deoxinivalenol, nivalenol, zearalenonă, T-2 toxină și fumonisină B1.

Știulete de porumb afectat de Fusarium
Știulete de porumb afectat de Fusarium

Trichoderma asperellum are capacitatea de a lupta împotriva fungilor dăunători, printre care și Fusarium, atât prin mijloace fizice – creând o barieră împotriva acestora -, dar și prin mijloace chimice, enzime ce afectează stabilitatea pereților celulari ai patogenilor, dezvoltarea, viabilitatea scleroților, dar și substanțele secretate. Spre exemplu, fenolii secretați de Trichoderma asperellum reduc puternic sinteza de micotoxine. Drept urmare, prezența ciupercilor dăunătoare are un impact redus în evoluția culturii de porumb și în calitatea recoltei.

tratament xilon porumb in conditii de stres chimic si hidric

Testările GEP au evidențiat capacitatea XILON de a reduce cantitățile de micotoxine produse de Fusarium spp și de a influența pozitiv capacitatea de producție a culturii.

Tot în baza rezultatelor din loturi experimentale, a reieșit că nivelul micotoxinelor DON asociate Fusarium spp. a scăzut semnificativ, comparativ cu cel din loturile tratate cu fungicid convențional. Există înregistrări privind valori diminuate ale micotoxinei zearalenoză (ZEA) și este în curs de studiu acțiunea XILON asupra celorlalte micotoxine asociate patogenului, respectiv Fuminosin și Nivalenol.

Testări micotoxine DON Fusarium - Xilon

Modul triplu de acțiune al XILON

  1. La nivelul solului, unde modifică pH-ul și solubilizează anumiți nutrienți, cum sunt compușii fosforului și fierul. Această calitate este foarte importantă mai ales în perioadele de după răsărire, când slaba dezvoltare a rădăcinii și condițiile climatice nefavorabile pot împiedica planta să se dezvolte corespunzător. În această situație, prezența ciupercii în sol ajută planta să se aprovizioneze la nivelul cerut de ritmul de creștere al momentului.
  2. La nivelul plantei: odată creată micoriza, aceasta lucrează ca o prelungire a Practic, planta devine capabilă să exploreze un volum mai mare de sol, asigurând astfel o nutriție adecvată, chiar și în condițiile în care precipitațiile sunt insuficiente.
  3. La nivelul solei: plantele sunt mai sănătoase, mai rezistente și mai productive. Efectul asupra sistemului imunitar pe care îl are Trichoderma înseamnă și o capacitate crescută a plantelor de a rezista la atacul patogenilor și de a continua fotosinteza la un nivel ridicat.

Aplicare facilă, beneficii pentru fermieri

Produsul are un rol benefic asupra solului, prin accelerarea descompunerii materiei organice și eliberarea nutrienților minerali. XILON se aplică o singură dată, la semănat, prin încoporare cu microgranulatorul sau prin pulverizare cu MET-ul, urmată de încorporare superficială. Prezintă flexibilitate în aplicare, avantaj esențial în cazul primăverilor ploioase și poate înlocui un tratament fungicid ulterior, ajutând la eficientizarea costurilor cu tehnologia aplicată. Doza este de 10 kg/ha, adică o unitate de produs este suficientă pentru tratamentul unui hectar.

Referințe dăunători

Putregaiul tulpinii și al știuleților de porumb

Fusarium spp., Gibberella zeae

Ai nevoie de consultanță de specialitate?