Publicat în Creșterea productivității

Prin combinarea DIFEND EXTRA® cu WUXAL® TERIOS Mn+, culturile de cereale păioase pot depăși mult mai ușor perioadele de stres climatic sau hidric și manifestă o rezistență superioară în fața atacului fungic provocat de bolile cu transmitere prin sol sau prin sămânță. Totodată, plantele vor genera un număr mai mare de frați productivi pe o plantă și un randament de producție superior.

Un nou sezon e pe cale să înceapă, marcând finalul unui an „punte”, în care cerealele românești au fost în topul subiectelor pe ordinea de zi. Această notorietate a fost cauzată de sincopele mari, bruște ale prețurilor pe piață și de concurența indirectă a producției de dincolo de graniță, iar situația generală a fost rezolvată prin efortul concentrat al fermierilor de a impulsiona acest sector vital pentru economia românească.

Indiferent de provocări, în cazul fermelor care practică agricultura intensivă, se știe deja că planurile privind profitabilitatea unei culturi încep cu startul acesteia, prin utilizarea tratamentelor sămânță. În ce fel acestea ajută răsărirea uniformă, cum controlează bolile cu transmitere prin sol sau prin sămânță și, nu în ultimul rând, de ce formularea unui produs este decisivă pentru evoluția echilibrată a plantelor în primele fenofaze, sunt întrebări la care specialiștii Kwizda Agro Romania, Ana Vânătoru (Director Produs Fertilizanți Speciali) și Arieș Bujor (Director Produs Culturi Arabile), au răspuns în detaliu.

Reporter: Soiurile și hibrizii actuali de cereale păioase vin cu o zestre genetică bine dezvoltată. Pe lângă potențialul de producție sau calitățile de panificație, genetica include și diferite grade de toleranță la principalele boli: fuzarioza, septorioza, rugini, etc. În acest caz, de ce este necesar un tratament sămânță suplimentar, cum este cel cu DIFEND EXTRA?

Arieș Bujor: Chiar dacă pentru majoritatea soiurilor certificate, departamentele R&D au reușit să selecteze tulpini cu un anumit nivel de toleranță împotriva bolilor cu impact economic semnificativ, acest lucru nu înseamnă că plantele de cultură au protecție 100%. În continuare, singura verigă tehnologică pentru controlul bolilor precum mălura (Tilletia spp.) sau tăciunele (Ustilago spp), rămâne tratamentul seminței. În cazul produselor complexe, precum DIFEND EXTRA, pe lângă protecția împotriva mălurei (Tilletia spp.), fermierii beneficiază și de protecție suplimentară împotriva fuzariozelor (Fusarium spp.), un alt complex de boli cu transmitere prin sămânță sau resturile vegetale din sol.

Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.)
Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.)

Reporter: De ce ar alege fermierul tratamentul fungicid DIFEND EXTRA?

Arieș Bujor: DIFEND EXTRA are la bază două substanțe active sinergice: difenoconazol (25 g/l) și fludioxonil (25 g/l). Difenoconazolul este un triazol cu acțiune sistemică, recunoscut pentru acțiunea antifungică de lungă durată, persistența datorându-se solubilității reduse, caracteristică ce îi permite să rămână disponibil pentru protecția seminței o perioadă îndelungată. Diferențierea produsului vine din sinergia difenoconazolului cu fludioxonilul, o substanță activă premium de contact, cu spectru larg de combatere, responsabilă pentru controlul superior al bolilor.

Formularea joacă un rol cheie în performanțele unui produs. DIFEND EXTRA se prezintă sub formă de suspensie concentrată (FS) aditivată special pentru tratament sămânță, ceea ce înseamnă o fixare excelentă a soluției de tratat pe tegumentul semințelor, și, implicit, crearea unei bariere de protecție împotriva patogenilor menționați.

Mălura (Tilletia spp)
Mălura (Tilletia spp)

Reporter: Cum se aplică DIFEND EXTRA și la ce trebuie să fim atenți?

Arieș Bujor: Doza omologată este de 2 l/t, în amestec cu un volum de apă de 8-12 l pentru fiecare tonă de semințe, în funcție de MMB și nivelul celorlalți parametri ai lotului. La începutul tratamentului, indiferent de generația echipamentului utilizat, trebuie monitorizat atent gradul de acoperire al semințelor, deoarece, de calitatea acestei acoperiri depinde eficacitatea tratamentului. Cantitatea de apă din soluție și viteza de lucru se modifică până se obține acoperirea completă și uniformă a semințelor.

Reporter: Soiurile de grâu sunt permanent îmbunătățite pentru a fi mai productive și a depăși mai ușor momentele de stres. Ce rol are tratamentul nutriție sămânță ?

Ana Vânătoru: Experiența anilor anteriori ne-a demonstrat că, în situații dificile, elementele de performanță imprimate unui soi nu garantează rezultatul planificat. La începutul vegetației, planta are rol dublu: învață să se adapteze la factorii externi și, în același timp, acumulează suficientă energie pentru formarea elementelor de producție viitoare. De exemplu, în funcție de calitatea materialului semincer, semințele de grâu pot conține nutrienții care le acoperă necesarul până în fenofaza de 3 frunze. Imediat după semănat, se manifestă procesul de imbibiție, adică sămânța absoarbe apă din sol și, împreună cu ea, acești nutrienți disponibili din start. Mai departe, sistemul radicular în formare este responsabil cu asigurarea nutrienților, pe care încearcă să îi atragă din sol. Însă fosforul și microelementele necesare în aceste stadii cheie au mobilitate limitată (Cu, Mn, Mo, Zn, B), iar accesul tinerelor rădăcini la ele este îngreunat. Aici intervine rolul tratamentelor de nutriție sămânță, cum este WUXAL TERIOS Mn+, sub formă de suspensie concentrată, care susține necesarul nutritiv cu microelemente esențiale plantelor de cultură până în stadiul de 3 – 4 frați, accelerează germinarea și susține răsărirea uniformă, chiar și în condiții de stres hidric sau climatic.

Pe de altă parte, ultimii ani s-au evidențiat prin lipsa acută de umiditate și intensificarea atacurilor dăunătorilor, care au condus la o decalare a semănatului către finalul epocii optime sau chiar mai târziu. WUXAL TERIOS Mn ajută plantele să recupereze perioada de vegetație pierdută prin impulsul pe care îl oferă din start. Cum acționează? Produsul este aplicat pe tegumentul semințelor înainte de semănat, o parte din azot, sulf și microelemente sunt absorbite de către sămânță în timpul imbibiției, odată cu apa, iar cealaltă parte va difuza ușor în zona din apropierea seminței, rămânând disponibilă până când va fi absorbită de sistemul radicular în dezvoltare.

Aport nutritiv Wuxal Terios Mn
Aport nutritiv Wuxal Terios Mn

Reporter: Ce îi aduce WUXAL TERIOS Mn+ în plus fermierului față de alte produse de nutriție?

Ana Vânătoru: Conform unui studiu german, înainte de vernalizare, grâul are un necesar ridicat de mangan (10-12 g/ha), pe care sămânța trebuie să îl completeze din surse externe. Testele experimentale au arătat că Wuxal Terios Mn+ contribuie cu o cantitate de mangan de 8 – 12 g/ha în culturile de toamnă (înainte de iernare). După tratament, de multe ori, conținutul de Mn din sămânță poate fi dublu față de cel inițial. Știm că aprovizionarea cu mangan în primele stadii susține elongația radiculară, ajută fotosinteza și crește toleranța tinerelor plante la agresiunea bolilor cu transmitere prin sol. Din cauză că aplicarea foliară pe frunzele foarte tinere nu este foarte eficientă, tratamentul nutriție sămânță reprezintă o soluție inteligentă pentru această fenofază.

Carență de mangan la cereale
Carență de mangan la cereale

Un alt rezultat concret a venit în urma unui studiu privind germinația grâului de toamnă, din care a reieșit că, în condiții de temperatură similare, rata de germinație a semințelor tratate cu WUXAL TERIOS Mn+ (doza: 150 ml / 100 kg semințe) a fost mai mare cu 4% față de martorul netratat. Un motiv pentru aceste performanțe este și că WUXAL TERIOS Mn+ este 100% solubil în apă, astfel, nutrienții sunt imediat disponibili plantelor, iar chelatarea cu EDTA a microelementelor cationice (Mn, Zn, Cu), îi conferă siguranță în timpul răsăririi. Produsul îmbunătățește fluiditatea semințelor la semănat și împiedică pierderile generate prin formarea prafului cauzat de abraziune, mărind astfel eficacitatea tratamentului aplicat.

Reporter: De ce un pachet format din WUXAL TERIOS Mn+ și DIFEND EXTRA? Cum se completează reciproc?

Ana Vânătoru, Arieș Bujor: Prin combinarea DIFEND EXTRA® cu WUXAL® TERIOS Mn+, culturile de cereale păioase pot depăși mult mai ușor perioadele de stres climatic sau hidric și manifestă o rezistență superioară în fața atacului fungic provocat de bolile cu transmitere prin sol sau prin sămânță. Totodată, plantele vor genera un număr mai mare de frați productivi pe o plantă și un randament de producție superior. Am avut situații concrete când, în urma aplicării celor două produse împreună, primul frate a fost vizibil cu câteva zile mai devreme, masa medie a rădăcinilor a fost semnificativ mai mare, iar producția de boabe a cunoscut o creștere de câteva procente.

WUXAL TERIOS Mn+ are un conținut optim de azot, sulf și microelemente (B, Mn, Zn, Cu, Mo), fiind perfect compatibil cu DIFEND EXTRA, căruia îi potențează efectul antifungic. Datorită suprachelatării EDTA, nu se produc reacții chimice în amestecul de tratare, iar microelementele nu prezintă mobilitate limitată, chiar și atunci când solul are pH mare și o cantitate ridicată de fosfor.

Referințe dăunători

Fuzarioza cerealelor păioase

Fusarium graminear

Mălura cerealelor păioase

Tilletia spp.

Carență de mangan cereale păioase

Ai nevoie de consultanță de specialitate?