Publicat în Reducerea stresului

Datorită gradului ridicat de complexitate și varietății nutrienților, asigură o nutriție echilibrată, iar aprovizionarea se face într-un mod ponderat: WUXAL Microplant conține azot, potasiu și magneziu ca sursă suplimentară de nutrienți pentru a evita aprovizionarea neechilibrată cu micronutrienți. Aplicarea acestui fertilizant foliar determină o toleranță sporită la stres. Aplicat toamna, crește toleranța la îngheț, iar primăvara, aplicat la soiurile cu înfrățire în primăvară determină un număr mai mare de frați. WUXAL Microplant susține dezvoltarea optimă a plantei, prin evitarea sau corectarea deficiențelor. Acest produs îmbunătățește calitatea frunzelor și intensifică fotosinteza.

Nu putem să vorbim despre hrană, fără să amintim cerealele. De aceea, o prioritate o reprezintă grija pe care o acordăm acestei culturi, fie că ne referim la dăunători și boli, fie că semnalizăm carențele de microelemente, cu sau fără simptome. Materialul de față prezintă o modalitate optimă de asigurare a nutriției cerealelor păioase: utilizarea fertilizantului foliar WUXAL Microplant. Plantele bine aprovizionate cu nutrienți sunt mai sănătoase și mai productive, dar, de asemenea, oferă recolte de calitate mai bună, cu beneficii atât pentru fermieri, prin prețul de vânzare mai bun, cât și pentru consumatori, prin cantitățile mai mari de substanțe benefice oferite.

Fertilizantul foliar WUXAL Microplant este o suspensie concentrată, cu o cantitate ridicată de nutrienți, dintre care amintim azotul, potasiul, sulful, magneziul, manganul, cuprul, zincul. Aplicarea WUXAL Microplant are un randament ridicat datorită celor 7 tipuri de adjuvanți conținuți și tehnologiei Xtra Uptake, ce favorizează pătrunderea nutrienților în frunză. Adjuvanții conduc la o utilizare a substanțelor utile în proporție apropiată de 100%. Micronutrienții cationici conținuți de WXUAL Microplant sunt complet chelatați. Această caracteristică este foarte avantajoasă în utilizare, deoarece, prin chelatare, micronutrienții sunt împiedicați să reacționeze cu alți compuși din amestecul de tratare. Astfel, ei rămân disponibili pentru plante, iar aplicarea este sigură și eficientă, fără apariția unor sedimente ce ar putea bloca echipamentul de tratare.

Carențele latente – periclitarea nevăzută a recoltelor

În anumite cazuri, deficiența în anumite elemente minerale nu provoacă simptome vizibile, dar determină schimbări în procesele interne ale plantelor. Problema pe care o pune carența latentă este că nu se poate interveni la timp, iar creșterea și producția vor fi afectate. De aceea, aplicarea preventivă a fertilizantului foliar WUXAL Microplant poate evita supriza neplăcută a unei slabe dezvoltări a culturii de cereale.

Carențe cu manifestări reduse

Carența de Cupru

Carență de cupru cereale păioase
Carență de cupru cereale păioase

Deficiențele de cupru se pot întâlni mai ales în solurile nisipoase sau cu pH ridicat. Atunci când insuficienta aprovizionare nu are semne evidente și nu sunt aplicați fertilizanți, se poate constata un număr scăzut de boabe, deci o productivitate scăzută. Aceasta este cauzată de slaba eliberare a polenului și de o cantitate redusă a polenului.

În cazul în care deficiența se manifestă cu simptome evidente, aceasta poate fi recunoscută prin dezvoltarea anormală a frunzelor, prin decolorarea, răsucirea și albirea acestora. 

Carența de Mangan

Carență de mangan la cereale
Carență de mangan la cereale

Deficiențele de mangan sunt mai frecvente la cerealele de toamnă și conduc la slaba rezistență la îngheț și la pierderea plantelor de cultură în perioadele reci. Chiar dacă manganul este prezent în sol, în anumite situații (soluri calcaroase sau nisipoase), sunt posibile reacții cu materia organică din sol, fapt ce indisponibilizează manganul. Totuși, în alte situații, deficiențele sunt vizibile la nivelul frunzelor, unde deteriorează clorofila (fapt ce va duce la scăderea producției) și schimbă aspectul frunzelor, care prezintă pete necrozate intervenale, vizibile pe frunzele tinere.

Aplicarea WUXAL Microplant vă ajută să evitați carențele fără simptome sau să diminuați pierderile prin aprovizionarea cu micronutrienți ușor de absorbit de către plante.

Un nivel redus al nutrienților – elemente de producție nefavorabile

Deficiențele de sulf la plantele tinere de cereale se constată atunci când frunza are o culoare verde – gălbuie, dar, spre deosebire de deficiența de azot, nuanța de galben nu este foarte pronunțată și este mai uniformă. În cazuri avansate, frunzele prezintă pete maronii sau necroze, iar frunzele sunt răsucite și casante. În lipsa tratamentelor la momentele optime, maturitatea va fi întârziată, iar elementele de producție slab dezvoltate, mai ales că de sinergia azot – sulf depinde sinteza proteinelor din plantă, respectiv nivelul indicilor de panificație.

Carența de potasiu

Potasiul este indispensabil oricărei culturi, cu atât mai mult cerealelor, întrucât este elementul responsabil cu gestionarea apei în plantă. Lipsa acestuia este vizibilă prin cloroza și necroza vârfurilor și marginilor frunzelor bătrâne, o masă foliară deshidratată (port ofilit) și un nivel crescut al substanțelor toxice. Plantele afectate se opresc din creștere și prezintă internodii scurte, tulpina este firavă și predispusă căderii, nu au rezistență la boli și dăunători. Drept urmare, recolta este slabă cantitativ și calitativ.

Carența de bor

Deficiența de bor la cereale se manifestă prin cloroza și deformarea frunzelor, distrugerea apexului terminal al tulpinii și apariția lăstarilor secundari. Borul este important pentru germinarea tuburilor polenice, pentru fecundare și legare și creșterea rezistenței la factorii de stress.

Carența de magneziu

Carență de mangneziu la grâu
Carență de mangneziu la grâu

Carența de magneziu se recunoaște după paloarea frunzelor, în special a celor tardive, care, netratate corespunzător, prezintă cloroze internevurale, care, în timp, necrozează. Apare în special pe solurile mai calcaroase și acide. Magneziul ajută la formarea clorofilei în plantă, susținând fotosinteza, este implicat în transferul de energie și activează sistemele enzimatice în plantă. Un deficit de magneziu conduce la producții slabe calitativ și cantitativ.

Carența de fier

Fierul este vital pentru formarea clorofilei, carbohidraților, sinteza auxinelor și asimilarea azotului. Deficiența acestuia este vizibilă datorită aspectului gălbui al frunzelor tinere. Și zincul influențează metabolismul proteinelor, precum și al auxinelor, responsabile de creșterea plantelor. Deficiența de zinc se manifestă sub forma unor pete gri pe frunză, iar plantele sunt subdezvoltate.

Carența de molibden

Molibdenul este implicat în unele sisteme enzimatice (în special în activarea nitrat reductazei), unde este necesar pentru reducerea nitratului și a nitrogenazei implicate în fixarea biologică a azotului. Carența de molibden cauzează acumularea de nitrat și a altor compuși, care determină apariția petelor galbene pe frunze.

WUXAL Microplant – nutriție pentru culturile intensive

În special în cazul practicilor agricole avansate din ferme, este necesar să verificați nivelul resurselor nutritive disponibile plantelor, pentru ca toate procesele fiziologice să se desfășoare la cotele cele mai înalte, ajutând plantele să-și atingă potențialul. Fertilizarea foliară cu WUXAL Microplant este o modalitate foarte eficientă de aprovizionare a culturilor cu nutrienții necesari, datorită compoziției, dar și faptului că nutrienții au un grad ridicat de biodisponibilitate. De asemenea, fertilizarea foliară prezintă avantaje față de aplicarea la sol a nutrienților, ce poate fi îngreunată de pH-ul necorespunzător, de temperaturile scăzute sau de un sistem radicular slăbit.

Doză recomandată Wuxal Microplant

Doza recomandă pentru aplicarea Wuxal Microplanet la cereale păioase este de 2 x 1 l/ha - un tratament în perioada de creștere intensivă, al doilea tratament la apariția spicului.

Beneficiile WUXAL Microplant pentru culturile de cereale

  • Susține dezvoltarea optimă a plantei, prin evitarea sau corectarea deficiențelor. Acest produs îmbunătățește calitatea frunzelor și intensifică fotosinteza.
  • Datorită gradului ridicat de complexitate și varietății nutrienților, asigură o nutriție echilibrată, iar aprovizionarea se face într-un mod ponderat: WUXAL Microplant conține azot, potasiu și magneziu ca sursă suplimentară de nutrienți pentru a evita aprovizionarea neechilibrată cu micronutrienți.
  • Aplicarea acestui fertilizant foliar determină o toleranță sporită la stres. Aplicat toamna, crește toleranța la îngheț, iar primăvara, aplicat la soiurile cu înfrățire în primăvară determină un număr mai mare de frați.

Referințe dăunători

Carență de bor cereale păioase

Carență de cupru cereale păioase

Carență de magneziu cereale păioase

Carență de mangan cereale păioase

Carență de molibden cereale păioase

Carență de potasiu cereale păioase

Ai nevoie de consultanță de specialitate?