Publicat în Creșterea productivității

AZO-SPEED Amino se aplică înainte de înflorire, la apariția frunzei stindard; la acest moment, planta este capabilă să absoarbă azotul și să-l convertească în proteina din bob, cu avantajul creșterii echilibrate a plantelor și, implicit, obținerea unei producții calitative. Acest produs se prezintă sub formă de soluție pe bază de azot lichid, destinată aplicării foliare, cu un conținut ridicat de substanțe benefice: 23% azot total (300 g/l), 2,55% oxid de magneziu (33 g/l), 5,08% trioxid de sulf (67 g/l), 5% aminoacizi (65 g/l). Astfel, la aplicarea dozei de 20 l/ha, AZO-SPEED Amino poate substitui cu succes ultima trecere cu azot solid, având un efect independent față de precipitații.

AZO-SPEED Amino prezintă câteva beneficii care îl evidențiază în seria produselor ce oferă azot cerealelor: prezintă o formulare bine echilibrată, datorită cercetării și experienței specialiștilor Agronutrition, și un grad relativ mare de independență la aplicare față de condițiile climatice. Datorită ureei formaldehidă conținută, spre exemplu, spălarea de către ploaie este diminuată. De asemenea, aplicarea foliară face ca azotul să nu fie în pericol de levigare sau de volatilizare, cum e cazul îngrășămintelor cu aplicare la sol. În plus, azotul de foarte bună calitate ajută creșterea cantității de proteine și îmbunătățirea semnificativă a indicilor de panificație, determinând creșterea prețului de vânzare.

Fertilizantul foliar cu efect de biostimulator AZO-SPEED Amino se aplică înainte de înflorire, la apariția frunzei stindard; la acest moment, planta este capabilă să absoarbă azotul și să-l convertească în proteina din bob, cu avantajul creșterii echilibrate a plantelor și, implicit, obținerea unei producții calitative. Acest produs se prezintă sub formă de soluție pe bază de azot lichid, destinată aplicării foliare, cu un conținut ridicat de substanțe benefice: 23% azot total (300 g/l), 2,55% oxid de magneziu (33 g/l), 5,08% trioxid de sulf (67 g/l), 5% aminoacizi (65 g/l). Astfel, la aplicarea dozei de 20 l/ha, AZO-SPEED Amino poate substitui cu succes ultima trecere cu azot solid, având un efect independent față de precipitații.

1. AZO-SPEED Amino conține 2 tipuri de uree, pentru aport optim de azot.

Acest fertilizant foliar conține azot ureic cu absorbție rapidă, precum și uree formaldehidă, cu absorbție lentă, având un alt proces de descompunere și asimilare în frunză. De ce este important să oferiți culturilor de cereale aceste 2 tipuri de azot? Pentru că ureea cu absorbție rapidă asigură o nutriție imediată culturii, pentru dezvoltare intensă, iar ureea formaldehidă înseamnă nutriție progresivă, pentru o perioadă mai mare de timp, pentru susținerea constantă a vitalității plantelor în vegetație. Asocierea acestor 2 tipuri de azot a fost formulată special pentru aplicarea foliară. Studiile realizate de Agronutrition pe diferite tipuri de azot cu aplicare foliară au arătat că această formulare este cea mai eficientă pentru a asigura nutriția optima plantelor, cu un randament crescut al aplicării și o cantitate însemnată de azot asimilat prin frunze.  

Teste experimentale în sole cu grâu – fertilizare cu azot vs lipsă fertilizare azot (zonele mai puțin dezvoltate)
Teste experimentale în sole cu grâu –
fertilizare cu azot vs lipsă fertilizare azot (zonele mai puțin dezvoltate)

2. Ureea formaldehidă prezintă proprietăți de adjuvant.

Datorită includerii acestei substanțe în compoziție, fertilizantul foliar cu efect de biostimulator AZO-SPEED Amino prezintă beneficii suplimentare la aplicare:

  • Ureea formaldehidă nu permite uscarea rapidă a azotului ureic din compoziție, față de alte produse ce conțin azot ureic. În cazul acestora, se constată cristalizarea pe frunze, într-o formă ce nu mai este disponibilă pentru plante. Datorită acestei calități, de umectare, putem vorbi de o reducere importantă a pierderilor cauzate de volatilizarea azotului amoniacal.
  • Proprietățile ridicate de umectare conduc la scăderea tensiunii superficiale ale picăturii pe frunze, ceea ce înseamnă că suprafața foliară este acoperită uniform cu substanță, pentru o absorbție mai bună.
  • Ureea formaldehidă asigură aderența mai bună a substanței de tratare pe frunză, precum și o mai bună penetrare în frunză.

3. AZO-SPEED Amino conține aminoacizi, utili pentru dezvoltare și creșterea toleranței la stres.

Aminoacizii încorporați în acest produs potențează asimilarea de azot în plantă, stimulează fotosinteza și cresc toleranța plantelor la stresul biotic si abiotic. Datorită aplicării de aminoacizi, planta își poate orienta energia către dezvoltare, și nu către menținerea echilibrului fiziologic, amenințat de situația stresantă.  

Desigur, pentru teritoriul României, dar nu numai, principala amenințare la adresa culturii de cereale este reprezentată de secetă. Estimările la nivel mondial arată că încălzirea va continua să se producă, cu o creștere de peste 4°C până la sfârșitul secolului și o frecvență mai mare a valurilor de căldură severe. Specialiștii arată că o creștere cu 1°C a temperaturii conduce la o scădere a producției agricole între 4,1 și 6,4%. Această diminuare se datorează faptului că seceta afectează numeroase procese ale plantelor: germinarea, dezvoltarea, fotosinteza și fertilitatea propriu-zisă.

Stresul termic se produce atunci când temperatura crește cu 5–15°C peste media optimă, iar impactul este determinat de intensitatea valului de căldură, durata și dinamica temperaturilor. În aceste perioade, sunt afectate respirația, fotosinteza, activitatea membranelor, acumularea de radicali liberi, se constată denaturarea proteinelor etc. De asemenea, reproducerea este afectată, mai ales prin scăderea fertilității polenului. Dar, aplicarea aminoacizilor din surse de bună calitate conduce la o ameliorare a răspunsului la stres, aceștia fiind capabili să regleze echilibrul hidric și să diminueze procesele de deteriorare a plantelor, declanșate de către factorii de stres. Iată din ce motiv, aplicarea AZO-SPEED Amino ajută culturile să țină sub control efectele perioadelor nefavorabile, cu consecințe mai reduse asupra productivității.

4. Ureea conținută de AZO-SPEED Amino are un grad ridicat de puritate.

AZO-SPEED Amino prezintă o cantitate de biuret ce tinde la zero. Cantitatea extrem de redusă de biuret înseamnă aplicare sigură. Astfel, nu apare fenomenul de ardere a culturii, când plantele devin clorotice, fiind afectate de aplicarea îngrășământului. Ce este biuretul? Un compus organic, solid, de culoare albă, solubil în apă caldă, care se formează în timpul proceselor de preparare ale ureei și care provoacă toxicitate plantelor de cultură, atunci când este prezent în produsele pe bază de azot.

5. Nutrienții conținuți de AZO-SPEED Amino îmbunătățesc indicii de calitate ai producției.

Nutrienții conținuți – azotul, sulful, magneziu- au o sinergie naturală, iar aplicarea în concentrațiile necesare și în cantități suficiente, cum este cazul AZO-SPEED Amino, conduce la obținerea unei producții de succes. Astfel, utilizarea acestui produs contribuie la un număr ridicat de boabe/m2, creșterea cantității de proteine și obținerea unor boabe cu MMB foarte bun (când produsul este aplicat de la fenofaza de apariție a frunzei stindard). Fotosinteza impulsionată de aminoacizi și prezența magneziului prelungește perioada de umplere a bobului, ceea ce înseamnă parametri superiori de producție.

Referințe dăunători

Carență de azot cereale păioase

Ai nevoie de consultanță de specialitate?