Publicat în Creșterea productivității

Azotul conținut de AZO-SPEED Amino+, alături de ceilalți nutrienți din compoziția produsului, contribuie decisiv la dezvoltarea și optimizarea proceselor din plantă, în special a producției de proteine și a fotosintezei. Aminoacizii ajută plantele să își atingă potențialul maxim, pentru o producție superioară cantitativ și calitativ, întrucât acum se sintetizează 80% din proteinele produse de grâu. Drept urmare, este important să îi asigurăm azot cu eliberare treptată, dar și azot imediat disponibil, astfel încât grâul să primească nutriția necesară la momentul optim și astfel să securizăm numărul de spice/m2.

Fertilizantul foliar cu efect de biostimulator AZO-SPEED Amino+ oferă culturilor de cereale 2 tipuri de azot, sulf, magneziu și aminoacizi. Acest „cocktail” de substanțe benefice va ajuta culturile de cereale să facă față condițiilor solicitante de la desprimăvărare și să genereze producțiile așteptate. Cercetarea din laborator și experiența din teren confirmă că acest produs impulsionează dezvoltarea echilibrată a culturii și productivitatea acesteia. Primele rezultate vor fi vizibile imediat după aplicare, prin aspectul îmbunătățit și culoarea intensă a plantelor.

AZO-SPEED Amino+ conține elementele necesare optimizării randamentului de producție și oferă fermierilor câteva beneficii importante.

Intervenție utilă la desprimăvărare

La reluarea vegetației, atunci când înfrățirea s-a încheiat, iar creșterea este activă, este necesară realizarea unui tratament menit să ofere un re-start adecvat culturii. Acest tratament esențial se realizează între începutul alungirii paiului și apariția frunzei stindard, cu scopul de a impulsiona dezvoltarea culturii (prin aplicarea de macronutrienți și aminoacizi), precum și pentru protecția plantelor (prin aplicarea de erbicide sau fungicide). Un exemplu este fungidul Imperis Ultra, care protejează culturile de principalele boli, dar care oferă și importante beneficii fiziologice.

De asemenea, aplicarea unor nutrienți care să stimuleze dezvoltarea plantelor de cultură este la fel de importantă, deoarece această perioadă este cea mai intensivă sub aspect fiziologic. Motivul este că acum plantele au nevoi energetice mari, de aceea necesită un aport suplimentar, pentru creșterea fotosintezei și pentru absorbția îmbunătățită a apei și nutrienților.

Azotul conținut de AZO-SPEED Amino+, alături de ceilalți nutrienți din compoziția produsului, contribuie decisiv la dezvoltarea și optimizarea proceselor din plantă, în special a producției de proteine și a fotosintezei. Aminoacizii ajută plantele să își atingă potențialul maxim, pentru o producție superioară cantitativ și calitativ, întrucât acum se sintetizează 80% din proteinele produse de grâu. Drept urmare, este important să îi asigurăm azot cu eliberare treptată, dar și azot imediat disponibil, astfel încât grâul să primească nutriția necesară la momentul optim și astfel să securizăm numărul de spice/m2.

Nu culturilor stresate, da culturilor productive!

AZO-SPEED Amino+ reprezintă și o soluție antistres, datorită cantității de aminoacizi conținută. Aceste substanțe sunt utile atât în perioada de reluare a vegetației, adesea supusă unor condiții meteo nefavorabile – secetă, frig etc.–, dar și pentru perioadele ulterioare, chiar și în cazul în care vremea este optimă pentru evoluția culturii. În acest caz fericit, cantitatea suplimentară de aminoacizi va fi utilizată de către culturi pentru o sinteză mai intensă de proteine și pentru productivitate. Trebuie subliniat că, deși plantele sunt capabile să producă în mod natural aminoacizi, aportul suplimentar, din surse externe, va permite culturii să-și utilizeze resursele către creșterea vegetativă, cu o limitare a efectelor stresului.

Unul dintre aminoacizii conținuți de AZO-SPEED Amino+ este glicin-betaina, recunoscut pentru efectul său antistres, de stimulare a dezvoltării și chiar a supraviețuirii plantelor în condiții nefavorabile. Glicin-betaina se acumulează în cloroplaste (organitele din celulele plantelor responsabile cu captarea energiei luminoase și stocarea ei sub formă de molecule de combustibil în țesuturi) și asigură continuitatea proceselor de fotosinteză, chiar și în condiții de stres, cu rol în stimularea potențialului productiv al plantelor de cultură. De asemenea, o cantitate ridicată de glicin-betaină conduce la creșterea masei vegetale, dezvoltarea semințelor și toleranță superioară la stres.

Elementele productivității, regăsite în acest produs optim pentru cereale

Pe lângă azot și aminoacizi, AZO-SPEED Amino+ oferă culturilor elemente minerale care să susțină absorbția și valorificarea azotului.

Magneziul este unul dintre cele mai importante elemente pentru fotosinteză deoarece reprezintă un „liant”, o particulă de legătură pentru molecula de clorofilă, având un rol foarte important în captarea energiei solare de către plante. O cultură de cereale bine aprovizionată cu magneziu va avea un aspect mai viguros și va avea o culoare verde mai intensă. De asemenea, magneziul joacă un rol important în sinteza de proteine, aspect important atât pentru dezvoltarea plantelor, cât și pentru obținerea unei producții de calitate. Aplicarea foliară a magneziului are o eficiență recunoscută, deoarece prelungește perioada în care se realizează fotosinteza, oferind astfel plantelor timpul necesar pentru a realiza o umplere superioară a boabelor.

Sulful este un alt element important pentru cereale deoarece crește absorbția azotului, susținând sinteza de aminoacizi și proteine, pentru producții superioare calitativ și cantitativ.

Prin aplicarea de sulf înainte de alungirea paiului securizăm numărul de spice/m2 prin îmbunătățirea sintezei de substanță uscată și de creșterea a axului.

Deficiența de sulf poate conduce la o reducere semnificativă a producției (poate merge până la 50%); pentru rezultate maxime, sulful trebuie aplicat împreună cu azotul, așa cum este și în cazul biostimulatorului AZO-SPEED Amino+. Condițiile de mediu fac ca sulful să nu fie mereu disponibil pentru culturi:

  • Solurile nisipoase sau calcaroase pot fi sărace în acest element.
  • Prevederile legale privitoare la emisia de noxe au condus la scăderea sulfului eliberat în mediu, ceea ce face ca deficiența în acest element să fie tot mai des întâlnită.

Drept urmare, aplicarea foliară, împreună cu alți nutrienți dedicați cerealelor, va crea condițiile optime pentru o absorbție ridicată a sulfului și, în cele din urmă, pentru atingerea scopului urmărit de orice fermier.

AZO-SPEED Amino+. 2 forme de uree și alte beneficii privind absorbția azotului

AZO-SPEED Amino+ furnizează culturilor de cereale azot pentru utilizare imediată, dar și pe termen lung cu o calitate foarte ridicată și cu un conținut foarte scăzut de biuret.

AZO-SPEED Amino+ conține 2 tipuri de uree, pentru cerințele complexe ale culturii de cereale:

  • Azot ureic (33%) ce poate fi asimilat imediat de către plante;
  • uree formaldehidă (67%), care se absoarbe lent, în funcție de procesul de descompunere din plantă.

Azo-Speed Amino+ este special formulat pentru utilizare foliară. Cele două tipuri de azot au fost dezvoltate special de compania Agronutrition pentru a permite optimizarea nutriției cu azot și pentru a crește conținutul de azot asimilat de către frunză. Asocierea celor 2 forme garantează o absorbție foliară eficientă, frunza asimilând mai ușor această combinație decât forma simplă de uree.

AZO-SPEED Amino+ prezintă avantajul unei independențe mai mari față de condițiile de mediu:

Ureea formaldehidă prezintă proprietăți de adjuvant, prin umectarea puternică și micșorarea tensiunii superficiale. Astfel, crește aderența substanței de tratare la suprafața frunzei, ceea ce reduce spălarea de către ploaie și face ca nutrienții să se mențină pe frunză mai mult timp, pentru o absorbție de durată.

Deci, în comparație cu îngrășămintele clasice, cu aplicare la sol, urea formaldehidă aplicată foliar aduce beneficiul disponibilității îndelungate, chiar și în condiții de precipitații. În plus, nu prezintă pericolul levigării.

Alte avantaje ale ureei formaldehidă:

  • Ureea cu eliberare prelungită oferă o nutriție progresivă cu azot. Astfel, în cazul AZO-SPEED Amino+ nu se observă o stimulare excesivă, acest produs nu „arde” culturile.
  • Ureea formaldehidă este foarte bine absorbită de către frunză, substanța prezintă un grad ridicat de penetrare, iar forma de azot oferită este preluată și utilizată cu ușurință de către plante;
  • Efectul de sticker (adeziv) este „transferat” și către celelalte substanțe din amestec, acestea beneficiind de o persistență superioară pe frunză; adăugarea AZO-SPEED Amino+ în amestec crește, astfel, eficiența celorlalte substanțe.

Fertilizantul foliat cu efect de biostimulator AZO-SPEED Amino+ conține uree cu un grad foarte ridicat de puritate. Cantitatea de biuret (un produs secundar din procesul de obținere a ureei) tinde spre zero. Acest aspect este foarte important deoarece biuretul este toxic (atât la aplicarea foliară, cât și la cea radiculară) pentru că inhibă sinteza proteinelor și metabolizarea azotului, cu un aspect caracteristic, de „ardere” a culturilor.  

Modalitate de aplicare și doze

Produsul este disponibil în ambalaj de 10 l și în ambalaj maxi, de 1000 l. Prezintă moment flexibil de aplicare:

  • în doză de 5-10 l la fiecare tratament foliar.
  • 20 l/ha la apariția frunzei standard, înlocuind fracția de azot aplicată în acel moment.

Ai nevoie de consultanță de specialitate?