Descrierea agentului dăunător

Gărgărița frunzelor de mazăre produce pagube atât în stadiul de larvă, cât și ca adult. Specie cu o singură generație pe an, iernează în stadiul de adult, uneori și în cel de larvă. Adulții au lungimea de 3-5 mm și sunt de culoare cenușiu-brună. Elitrele prezintă benzi longitudinale albicioase. Larvele sunt apode, cu capsula cefalică de culoare galbenă. Adulții se hrănesc producând perforații semicirculare pe marginea frunzelor. Larvele se hrănesc cu nodozitățile de pe rădăcini, după care, consumă și rădăcinile.

Articole utile