Descrierea agentului dăunător

Este o specie polifagă care atacă mai multe specii de pomi fructiferi și alți arbori. Defoliatorul are o singură generașie pe an și iernează ca larvă într-un cocon, în vârful lăstarilor. Larvele atacă mugurii și frunzele și pot produce defolierea.