Descrierea agentului dăunător

Sunt dăunători de dimensiuni foarte mici , greu de observat cu ochiul liber. Sunt specii polifage care atacă atât plante cultivate, câtși specii spontane. Se hrănesc cu sucul celular din frunze, care capătă un aspect pergamentos și o culoare gălbui-roșiatică. În urma atacului, florile avortează și frunzele cad. La păr, cel mai frecvent este atacul acarianului eriofid (Epitrinemus pyri).