Descrierea agentului dăunător

Frunzele tinere capătă o culoare verde-pal până la clorozarea acestora.