Descrierea agentului dăunător

Îngălbenirea uniformă a frunzelor tinere urmată de colorarea în alb.