Descrierea agentului dăunător

Se manifestă începând cu frunzele tinere prin cloroza inter-nervurală până la cloroza completă a acestora. Dezvoltarea plantelor este redusă.