Descrierea agentului dăunător

Cloroza și necroza frunzelor. Subdezvoltarea plantelor.