Descrierea agentului dăunător

Slabă cloroză a frunzelor. Plantele tinere au frunze slab dezvoltate.