Descrierea agentului dăunător

Cloroza și necroza frunzelor. Creștere redusă.