Descrierea agentului dăunător

Cloroza și necroza frunzelor. Dezvoltarea este redusă.