Descrierea agentului dăunător

Cloroza și necroza frunzelor. Dezvoltarea plantelor este redusă.