Descrierea agentului dăunător

Cloroza și necroza frunzelor. Plante slab dezvoltate.