Descrierea agentului dăunător

Cloroza și necroza frunzelor. Creșterea este redusă.