Descrierea agentului dăunător

Se manifestă pe frunzele bătrâne prin cloroza spațiilor internervurale care se poate transforma în necroză.