Descrierea agentului dăunător

Se manifestă prin cloroza spațiilor internervurale ce progresează de la marginea frunzei spre mijloc.