Descrierea agentului dăunător

Îngălbenirea uniformă a frunzelor bătrâne. Uscarea vârfurilor.