Descrierea agentului dăunător

Se manifestă începând cu frunzele bătrâne prin cloroza inter-nervurală a acestora.