Descrierea agentului dăunător

Debutează cu cloroza interveinală a frunzelor tinere, până la cloroza completă a acestora.