Descrierea agentului dăunător

Suprafața frunzelor este mai mică de culoare verde-gălbui.