Descrierea agentului dăunător

Cloroză internervurală pe frunzele tinere.