Descrierea agentului dăunător

Oprirea din creștere.