Descrierea agentului dăunător

Apare întâi pe frunzele tinere prin cloroza internervurală.