Descrierea agentului dăunător

Cloroză de-a lungul vârfurilor frunzelor bătrâne.