Descrierea agentului dăunător

Cloroza internervurală pe frunzele tinere, începând cu partea de margine.