Descrierea agentului dăunător

Se manifestă întâi pe frunzele bătrâne printr-o cloroză internervurală.