Descrierea agentului dăunător

Pete albicioase sau verde deschis și distorsionarea frunzelor tinere.