Descrierea agentului dăunător

Frunzele bătrâne devin galbene și fragile. Vârfurile de creștere se necrozează.