Descrierea agentului dăunător

Crăparea tulpinii. Apariția unei cavități în interiorul fructului.