Descrierea agentului dăunător

Dezvoltarea anormală a frunzelor tinere. Grad de înflorire redus.