Descrierea agentului dăunător

Apare întâi pe frunzele tinere și punctele de creștere. Funzele rămân mai mici, se formează o cavitate în interiorul tulpinii.