Descrierea agentului dăunător

Frunze clorotice, începând cu cele bătrâne. Dezvoltare slabă a plantelor.