Descrierea agentului dăunător

Frunzele bătrâne capătă o culoare verde-pal până la o cloroză gălbuie. Dezvoltarea plantelor este redusă.