Descrierea agentului dăunător

Îngălbenirea sau clorozarea frunzelor bătrâne, urmată de necrozarea acestora.