Descrierea agentului dăunător

Îngălbenirea sau clorozarea frunzelor de la bază, urmată de necrozarea acestora. Plantele sunt slab dezvoltate.